Syke barn, når må de holdes hjemme fra barnehagen?

Når må barna holdes hjemme fra barnehagen? Her finner du "Helseinformasjon til foreldre med barn i barnehage" som Helsestasjonstjenesten i Eigersund kommune har gitt ut.