Vedtekter

Her finner du vedtektene til barnehagen

Jernhagen Barnehage har felles vedtekter sammen med de andre kommunale barnehagene. 

Vedtektene til Jernhagen finner du her. 

 

https://www.eigersund.kommune.no/vedtekter-barnehager.6272262-474542.html