Utvidet Ressurs Team (URT)

I alle barnehager og skoler i Eigersund finnes URT.

I URT møtes styreren, helsesøster, PPT og barnevern fast for å styrke arbeidet i barnehagen og for å være en ressursgruppe for barna, foreldrene og personalet.

Alle kan ta opp saker i URT, både foreldre og personalet.

 

Hensikten med URT:

  • Drøfte problemstillinger på tidlig stadium
  • Lett og uformell tilgang til forskjellige fagpersoner
  • En enklere måte å komme i kontakt med hjelpetjenestene

Arbeidsområder for URT:

  • Barn med sammensatte vansker
  • Barnehagens miljø
  • Oppvekstmiljø/ fritidsmiljø
  • Foreldrestøttende tiltak
  • Kunnskapsutvikling for personalet og foreldre