Samordnet opptak

Samtlige barnehager i Eigersund er med i samordnet barnehageopptak.                                    

Det søkes elektronisk via søknadsskjema som du finner på Eigersund kommune sine nettsider. Søknadsfrist er 31. januar.