Planleggingsdager

Det er avsatt 6 planleggingsdager i barnehageåret 2018-2019. Dagene brukes til planlegging og evaluering av virksomheten, samt kurs og personalutvikling.

Ved avvikling av planleggingsdagene holder barnehagen stengt følgende dager:

Fredag 14. august 2020

Fredag 13. november 2020

mandag 4. januar 2021

mars 2021 (Enda ikke satt opp av kommunen)

Fredag 14. mai 2021

Tirsdag 17. August 2021