Karneval

Februar er karnevalstid. Alle små og store deltar på karnevalsfesten.

De som ønsker det kommer ferdig utkledd i barnehagen. Begge avdelingene feirer sammen i gymsalen. Der blir det diverse aktiviteter som f. eks. "slå katta ut av sekken", "sette hale på grisen", blikkbokskasting, skattejakt, dans og morro. Noen ganger får vi også besøk av Kalle Klovn. Vi avslutter karnevalet med å spise pølser til lunsj og noe godt til dessert.