Juletrefest

Foreldrene arrangerer juletrefest utenom barnehagens åpningstid.

Dersom det skal arrangeres juletrefest så er man avhengig av at tre foreldre stiller frivillig til å sitte i en komitè.